HELVETIN PORTEILLA

Olemmekin joutuneet johtajiemme ansiosta jo ennen kuolemaamme Haadeksen kitaan. Antiikin kreikkalaiset nimittäin uskoivat rikollisten joutuvan kuoltuaan Haadeksen kitaan, jossa he sitten kärsivät ikuisesti.

Sillä mitä tulee Euroopan Unioniin, se on paljastunut meille yhä elossa oleville eurooppalaisille juuri tuoksi Haadeksen kidaksi. Onhan nimittäin suuren luokan huijaus, että olemme yks kaks luovuttaneet, ilman mitään demokraattista päätöksentekoa tai äänestystä, kaiken meitä koskevan päätäntävallan Brysselin byrokraateille, joiden harjoittama politiikka on Suomen kantaväestölle pelkästään vahingollista. He kun aikovat asuttaa koko Euroopan sekä Suomen kulttuuriimme vihamielisesti suhtautuvilla lähi-itäläisillä, afrikkalaisilla ja aasialaisilla islaminuskoisilla sosiaalisiirtolaisilla, jotka elätetään meidän selkänahasta revityllä velkarahalla.

Ja tämän Euroopan väestönvaihdon ainoana tarkoituksena on meidän valkoisten eurooppalaisten tuhoaminen. Meidän tilallemme tänne Haadekseen, eli maanpäälliseen helvettiin, onkin tarkoitus jalostaa noista sukurutsaisista afroaasialaisista uusi suklaanruskea ihmisrotu, jota juutalainen ylimysluokka sitten johtaisi. Tämä kaikki on selostettu juurta jaksain jo 1900-luvun alussa kreivi Goudenhove-Kalergin julkistamassa Pan-Eurooppa suunnitelmassa, jonka esiaste Euroopan Unioni nyt on. Pöyristyttävintä tässä kaikessa on kuitenkin se, että tämän maanpetoksellisen suunnitelmaan toteuttamiseen ovat osallistuneet omat poliitikkomme ja varsinkin EU-meppimme, jotka äänestävät Euroopan parlamentissa kaikissa asioissa meidän kantasuomalaisten etujen vastaisesti. Ja EU:ta puolestaan johtaa EU-komissio, joka koostuu 28 komissaarista.

Komissaarit taas ovat EU:n jäsenmaiden politiikasta syrjään vetäytyneitä poliitikkoja, joilla on siten varsin mitätön oikeutus toimiinsa. Eli meitä ja EU:ta johtavat siis virkaheitot poliitikot, joita kansa ei ole niihin tehtäviin valinnut. Tämä on vähän sama tilanne, jos maassamme valvoisivat järjestystä virkaheitot poliisit. Tällä hetkellä EU:n maahanmuutto komissaarina toimii kreikkalainen Dimitris Avramopoulos. Ajatelkaa, kreikkalainen. Juuri hänen maansa läpi vyöryi pari vuotta sitten valtaosa kaikista lähi-itäläisistä ja aasialaisista sosiaalisiirtolaisista, eivätkä kreikkalaiset laittaneet tikkua ristiin tuota exodusta estääkseen, vaan ohjasivat nuo sosiaalisiirtolaiset Balkanin läpi Keski-Eurooppaan, aina tänne Pohjoismaihin saakka. Avramopouloksen mukaan Eurooppa tarvitsee välttämättä yhä vaan lisää maahanmuuttoa, selviytyäkseen ikääntyvän väestön terveydenhoidosta sekä eläkkeistä, edellyttäen tietenkin, että maahanmuuttajat tulisivat joskus tekemään töitäkin. Ruotsissakin perusteltiin alun alkaen massamaahanmuuttoa sillä, että maahanmuuttajat tulevat maksamaan ikääntyvien ruotsalaisten eläkkeet. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että ruotsalaisten eläkeikää pitää nostaa roimasti, jotta he pystyvät maksamaan maahanmuuttajien sosiaalituet. Eli Ruotsissa, kuten muuallakin, sosiaalisiirtolaisten työllistyminen on osoittautunut ideologiseksi harhaksi, pikemminkin kuin tieteelliseksi tosiasiaksi.

Ja Suomeenkin saapuvat siirtolaiset saavat alusta alkaen niin mittavat sosiaalietuudet, ettei heillä ole aikomustakaan pyrkiä ikinä työelämään. Ja joka ei muuten usko, menköön käymään Helsingin Itäkeskuksessa, Itiksessä, jossa matut pitävät ihan omaa parlamenttiaan aamusta iltaan, meidän kustannuksellamme. Niinpä ei tarvitse olla mikään ruudinkeksijä ymmärtääkseen, että koko EU-parlamentti ja sen massiivinen virkakoneisto toimii Pan-Eurooppa hanketta ajavan Soroksen sekä Rothschildien rahamafian talutusnuorassa. Mutta jos ajatellaan hiukankaan järkevästi, on päivänselvää, että jokainen kansakunta haluaa itse päättää aluettaan koskevasta maahanmuuttopolitiikasta. Kansat ovat rakentaneet oman hyvinvointinsa satojen vuosien aikana itselleen ja jälkeläisilleen, eivätkä suinkaan koko maailman köyhälistölle, kuten nyt näyttää olevan pelin henki niin YK:ssa kuin Euroopan Unionissa. Eikä EU-komissaari Avramopoulos välitä tuollaisesta terveestä kansallistunteesta pätkän vertaa. Niinpä kaikkinainen maahanmuuton vastustaminen leimataankin EU:ssa rasismiksi ja muukalaisvihamielisyydeksi. Mutta entä omat työttömämme? Eikö poliittisilla päättäjillämme olisi pikemminkin moraalinen velvollisuus ajaa ensin heidän asiaansa, ennen kuin päästävät tänne lisää yhtäkään työttömäksi jäävää sosiaalisiirtolaista?

-TL