CABAL - SALALIITTO

SDP:n Paavo Lipponen sopi yksityisten eläkeyhtiöiden kanssa, että eläkeläisten eläkkeet eivät nousekaan samanlaisella indeksikorotuksella kuin palkansaajien, vaan heille asetetaan taitettu indeksi, joka siis tarkoittaa sitä, että jokaisen eläkeläisen eläke laskee 1 - 2 % vuosittain, joten ei kannata eläkkeellä ollessaan elää kovin pitkään, koska eläke loppuu kesken kaiken.

Paavo Lipponen from the SDP agreed with private pension companies that pensioners' pensions will not increase by the same index increase as wage earners, but will be given a folded index, which means that each pensioner's pension will decrease by 1-2% per year, so it is not worth living in retirement for a very long time because the pension ends in the middle of everything. 

Katso tästä : vimeo.com

Tilaa täältä: Kirjatilaukset