EUROOPAN KANSOJEN TUHO

244 miljoonaa kansainvälistä siirtolaista odottaa parhaillaan lähtökäskyä Eurooppaan. YK:n jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien, hyväksyivät äskettäin New Yorkissa globaalin sopimuksen, joka ratifioitiin joulukuussa 2018 Marokon Marrakeshissa pidetyssä kokouksessa.

Marokkolaiset ovatkin ilmoittaneet, että kaikki nuo 244 miljoona kansainvälistä pakolaista ovat suunnanneet katseensa Marokkoon ja odottavat lähtökäskyä kohti Eurooppaa. Nuo sadat miljoonat pakolaiset odottavat Marrakeshissa ratifioitavien uusien EU-lakien voimaanastumista, jotta voivat lähteä matkaan kohti uutta tulevaisuuttaan täällä Euroopan Unionissa. EU-maiden tulee nimittäin poistaa kaikki sellaiset lait ja asetukset, jotka estäisivät pakolaisia saamasta perille päästyään yhtäläisen sosiaaliturvan kuin maiden alkuperäisväestökin saa.

Eli Marrakeshissa solmitun sopimuksen mukaan nämä omat maansa hylänneet siirtolaiset astuvat sisään ovistamme ja alkavat heti nauttia kaikista niistä yhteiskuntamme palveluista, jotka on aikaansaatu meiltä vuosikymmenten aikana kerätyillä veroilla ja sosiaalimaksuilla. Eli terveydenhuollosta, lapsilisistä, sosiaaliturvasta, asumistuista ym. Punaisen ristin sekä Punaisen puolikuun yhteisen organisaation presidentti, italialainen Francesco Rocca sanoikin YK-neuvotteluiden aikaan New Yorkissa että: ”Kaikki maailman ihmiset ovat oikeutettuja yhtäläiseen sosiaaliturvaan heidän maahanmuuttostatuksestaan riippumatta, aivan kuten heillä tulee olla vapaa oikeus liikkua maasta toiseen, ilman että heitä rasitetaan rajatarkastuksilla. Heille on myös taattava riittävä ravinto, perusterveydenhuolto sekä oikeusapu ja jokaisella heistä on oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti sekä kunnioittavasti.”

Kansalaisjärjestöt sekä juutalaismiljardööri George Soroksen rahoittamat avustusorganisaatiot ovat avainasemassa tämän väestönsiirron onnistumisessa. Niiden tehtävä on rakentaa EU-maiden hallitusten sekä siirtolaisia avustavien järjestöjen välille hyvät yhteydet sekä poistaa kaikki esteet tämän maahanmuuton tieltä. ”On varmistettava, etteivät minkään EU-maan lait tai asetukset nouse tämän maahanmuuton esteeksi”, Francesco Rocca korostaa. Lisäksi jokaisella siirtolaisella on oikeus valita ihannekohteensa eli maa, jonne hän haluaa asettua. Jokaisen jäsenvaltion on myös taattava, että se ottaa vastaan kaikki alueelleen haluavat siirtolaiset. Tässä välissä lienee aiheellista muistuttaa, että Eurooppaan halukkaita tulijoita on nyt jo tiedossa nuo 244 miljoonaa. Eräiden saksalaisprofessoreiden arviot tulijoista liikkuvat yli miljardissa. Eli globalistieliitin ilmiselvä tavoite onkin sekoittaa kaikki nämä siirtolaiset ja Euroopan kantaväestöt keskenään ja toteuttaa näin 1920-luvulta peräisin oleva Goudenhove-Kalergi -suunnitelma Euroopan valkoisen väestön korvaamisesta afro-eur-aasialaisella, matalan älykkyysosamäärän omaavalla uudella ihmisrodulla, jota juutalaiset sitten johtaisivat.

Eikä mikään EU maa voi välttää vastuutaan tässä siirtolaisasiassa. YK:n julkilausumassa sanotaan seuraavasti: ”Suurilla pakolais- ja siirtolaisvirtauksilla on poliittisia, sosiaalisia, edistyksellisiä, humanitäärisiä ja ihmisoikeuksia edistäviä vaikutuksia, jotka ylittävät kaikki rajat. Kyseessä on koko maapalloa koskeva ilmiö, joka vaatii koko maapallon kattavan ratkaisun, sillä mikään valtio ei kykene yksin hallitsemaan tällaisia ihmismassoja.” Se taas, että siirtolaiset tulevat alikehittyneistä, useimmiten islaminuskoisista maista, ei näytä huolestuttavan ketään. Eikä sekään, että erilaiset kulttuuritaustat tulevat väistämättä aiheuttamaan ongelmia, kiinnosta poliittisia päättäjiämme lainkaan.

Sen sijaan YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tehnyt kaikille jäsenvaltioille selväksi, ettei tulossa olevalta siirtolaisvyöryltä voida mitenkään välttyä, ja että siirtolaisia on itseasiassa tulossa paljon enemmän kuin vain nämä 244 miljoonaa. Niinpä sietääkin ihmetellä sitä, että miksi Euroopan alkuperäiskansat, kuten suomalaiset, antavat tämän kaiken vaan tapahtua ja menevät teuraalle kuin lampaat, jolloin heidät pyyhkäistään pois maailmankartalta.

Tilaa Leo Mannermaan KOOMA täältä: Kirjatilaukset