KANSA KURJISTUU

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea katsoo päätöksessään, että mm. Suomen työmarkkinatuki on liian pieni. Komitean mukaan riittävä perusturvan taso olisi 50 prosenttia mediaanitulosta ja Suomen työmarkkinatuki on alle kolmanneksen siitä. 

Eli tuki ei ole riittävän suuri, vaikka se yhdistettäisiin muihin tukiin, kuten asumistukeen. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteeri Maija Ilves puolestaan kertoo, ettei ministeriö ole vielä saanut päätöstä, joten asiaa ei voi kommentoida. Tuo Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea nimittäin arvioi, kuinka Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksyneet maat ovat noudattaneet peruskirjan määräyksiä.

Suomen sosiaaliturvasta on aiemminkin kanneltu komiteaan. Komitea katsoi vuonna 2015, että eräiden sosiaalietuuksien vähimmäistaso on Suomessa riittämätön. Kuitenkin OECD:n mukaan Suomessa turvapaikan tai oleskeluluvan saaneet ulkomaalaiset saavat jopa 4,4 kertaa enemmän sosiaalitukia, kuin kantaväestö. Vuoden 2015 jälkeen, jolloin komitea katsoi sosiaalietuuksien vähimmäistason olevan Suomessa riittämätön, on hallitus kuitenkin vähentänyt kantaväestön sosiaalietuuksia tuntuvasti.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ilmoituksen jälkeen Suomen hallitus on heikentänyt huomattavasti työttömien asemaa, sekä asettanut sellaisia ehtoja työttömyysturvan saannille, ettei niitä voi mitenkään täyttää, ainakaan pienemmillä paikkakunnilla. Työttömän on esimerkiksi pakko hakea kolmen kuukauden aikana ainakin 12 työpaikkaa, tai hän menettää työttömyystuen 60 päivän ajalta. Miten tämäkin on mahdollista, jos paikkakunnalla ei kerta kaikkiaan edes ole noin montaa työpaikkaa tarjolla? Toinen vaihtoehto on hakea työtä kaukaa, mutta kuinka ajokortiton ja autoton työtön voi hakea työpaikkoja kaukaa syrjäseudulla, jossa julkinen liikenne on loppunut kauan sitten?

Suomessa myöskin eläkeläisiä köyhdytetään aivan laillisesti, siten että eläkkeet pienenevät vähintään prosentilla vuodessa, riippumatta siitä, kuinka palkkataso sekä hinnat ja vuokrat nousevat. Lobbareilla onkin syytä kilistellä samppanjalaseja, sekä vaatia lisää bonuksia tavoitteeseen johtaneesta työstä, siis ettei tuota eläkeläisiä köyhdyttävää taitettua indeksiä muutettu. Nykyinen hallitus on lisäksi pienentänyt Kelan lääkekorvauksia, jotka koskevat eniten juuri vanhuksia. Vanhusten hoitokin on täysin retuperällä. Missään muussa pohjoismaassa ei huolehdita vanhuksista yhtä huonosti kuin Suomessa. Vanhuksia muistetaan korkeintaan vaalipuheissa, mutta heti vaalien jälkeen he ovatkin sitten pelkkää ongelmajätettä.

Eikä muissa pohjoismaissa ole leipäjonoja, kuten Suomessa, jossa on viikoittain tuhansia ihmisiä, myöskin perheitä, leipäjonoissa. Siksi Norjan TV tuleekin tekemään dokumentin suomalaisista leipäjonoista. Dokumentissa käsitellään myös Suomen perusturvan tasoa suhteessa hintoihin. Ohjelma esitetään Suomen 100 vuotisen itsenäisyyden kunniaksi syksyllä 2017 Norjan, Ruotsin ja Tanskan TV:ssä. Eli onhan meillä sentään jotain sellaista, mitä muilla pohjoismailla ei ole.

Nimittäin jo muinaiset roomalaiset pitivät omien kansalaistensa puolta ulkomaailmaa ja barbaareja vastaan. Mutta Suomen nykyinen eliitti on niin rappeutunut, että sille on tärkeintä pitää maahan tunkeutuvien muukalaisten puolta ja jopa puolustaa heitä lainsäädännöllä, joka on suunnattu omaa kansaa vastaan. Joku suurmies totesikin aikoinaan: Poikani, kunpa tietäisit, kuinka vähällä järjellä maailmaa hallitaan!