MIKÄ SUORADEMOKRATIA

Nyt on eduskunnassa ryhdytty pohtimaan, että kansalaisaloitteen 50 000 allekirjoituksen määrää tulisi nostaa, koska se täyttyy liian helposti. Mauri Pekkarinen sanoo, että kansalaisaloite edistää osaltaan demokratiaa, mutta se ei saa tukahduttaa eduskunnan muuta toimintaa. 

Kansalaisaloitteet vievät entistä enemmän aikaa muun muassa varsinaiselta lainsäädäntötyöltä, kansanedustajien ajankohtaiskeskusteluilta, sekä hallituksen selonteoilta. Tämä Mauri Pekkarisen lausunto on mielestäni täyttä puppua, sillä eduskunnan istuinnoissakin on aina vain kourallinen edustajia läsnä, ellei niitä kuvata televisioon. Poliitikkomme eivät vaan soisi edes tuota mahdollisuutta kansalle. Tällä ei ole työllistävää vaikutusta kansanedustajille, koska eduskunnassa ei ole edes käsitelty kansalaisaloitteista muita kuin ne, jotka ovat koskeneet seksuaalivähemmistöjen asioita. Kaikki muut aloitteet on hylätty, ennen eduskuntakäsittelyä hallituksen pyynnöstä.

Siis vaikka nostaisivat allekirjoitusten määrää tai lopettaisivat koko aloitesivuston, ei sillä ole mitään merkitystä, koska tässä ei ole alun alkaenkaan haluttu kansan ääntä kuunnella, ainoastaan esittää, että mahdollisuus on olemassa. Jokainen jo tietää, ettei nimiä kannata edes vaivautua kirjoittamaan, sillä niillä ei ole mitään merkitystä. Poliitikkomme pelkäävät kaikkea suoraan demokratiaan viittaavaakin, koska suora demokratia sitouttaa ihmiset yhteiskunnan toimintaan, ja sen avulla voidaan tehokkaasti valvoa eliittiä, ja sitähän meidän poliittinen eliittimme ei tahdo missään tapauksessa.

Ei ole olemassa tutkimuksia, jotka osoittaisivat, että kansalaisten mielipiteen huomioon ottaminen johtaisi huonoihin, saati haitallisiin päätöksiin. Nykyaikana myöskään asioiden selvittäminen kansalaisille ei ole ongelma, koska yleinen koulutustaso on korkea ja lukutaito sataprosenttinen. Äänestysprosentti on nykyisin alhainen, koska usko politiikkaan on menetetty, sillä kansa kokee, ettei ole mitään merkitystä ketä äänestää, koska poliitikot ovat ottaneet vallan, ja varastaneet demokratian kansalta. He tekevät jatkuvasti perustuslain vastaisia päätöksiä ja muuttavat sitten perustuslakia.

Meidän tahdostamme riippumatta on tämän maan omasta valuutasta luovuttu, sekä ryhdytty avustamaan EU:n köyhiä maita ja takaamaan niiden velkoja. Meidän tahdostamme riippumatta ollaan tämän maan koko alue luovutettu vieraan vallan käyttöön laukaustakaan ampumatta tuolla isäntämaa sopimuksella. Meidän tahdostamme riippumatta tätä maata täytetään sosiaalisiirtolaisilla, jotka eivät tarvitse mitään suojelua, mutta heidät otetaan maahamme sellaisella mandaatilla, että voivat elää ja asua Suomessa veronmaksajien kustannuksella, jonka vuoksi omilta köyhiltä vanhuksilta ja lapsiperheiltä on kaikki tuet pienennetty vuodesta 2015 lähtien roimasti alle köyhyysrajan. Meidän tahdostamme riippumatta on tehty päätös, että Suomessa voi elää ja olla ilman lupaa. Ja laittomasti täällä oleskeleville henkilöille, joista emme edes tiedä keitä he ovat ja miksi ovat täällä, annetaan samat oikeudet kuin kantaväestölle. Meidän tahdostamme riippumatta ollaan tätä maata viemässä perustuslain vastaisesti ilman kansanäänestystä Euroopan liittovaltioon ja näin luovuttamassa koko maa toisten hallintaan.

Tämän jälkeen koko Suomea ei enää ole, vaan tämä maa on Saksan ja Ranskan periferia, jota käytetään pelkästään lypsylehmänä. Nuoret miehet lähetetään pitkin maailmaa sotimaan toisten sotia, aivan samalla tavalla, kuin silloin, kun olimme Ruotsin vallan alla. Onko todellakin niin vaikeata olla itsenäinen maa? Vai ovatko poliitikkomme menettäneet järkensä, kun luovuttavat hiellä ja verellä itsenäisyyden itselleen voittaneen maan toisten armoille ja riistettäväksi? Ja onko oikein, että poliitikkomme kohtelevat omaa kansaa huonosti, vaikka tämä kansa on vuosikymmenien aikana tyhjästä rakentanut tästä maasta hyvinvointivaltion, jonka nykyiset poliitikkomme tuhoavat muutamassa vuodessa, tekemällä tästä maasta koko maailman sosiaalitoimiston, mutta ei suomalaisten.

-TL