UUSI MAAILMANJÄRJESTYS

Uusi maailmanjärjestys (New World Order/NWO) on totalitaristinen maailmanhallintojärjestelmä, jonka tavoitteena on alistaa koko maailma täystotalitarismiin ja pakkokontrolliin. 

Sen vaiheittaistoteutuksen agendoina ovat agenda 21 ja 2030. Hallintajärjestelmän rahoitusorganisaatioina toimivat seuraavat finanssiryhmittymät:

BIS (Bank of International Settlements). BIS on valtiollisesta vallasta riippumaton ja kaikkien lakien yläpuolella oleva organisaatio. Se on maailmanlaajuisen finanssimaailman päämaja. Sen alaisuudessa toimivat seuraavat pankit:

World Bank, joka lainaa valtioille rahaa, jota ei voida koskaan maksaa takaisin eli valtiot pidetään jatkuvassa velkaorjuudessa. BIS:n organisaationa Euroopassa on EKP eli Euroopan keskuspankki. Lisäksi BIS:n osa on myös IMF (= International Military Fund) eli kansainvälinen valuuttarahasto. Tämän globaalin rahoitusorganisaaton ideana on pakottaa kaikki velkaorjuuteen edellytyksellä, että velkaa ei voida maksaa takaisin.

Maailman totalitaristisen hallinnan (NWO:n) päätavoitteet:

1) Kansallisvaltiot hävitetään, valtioiden rajat poistetaan. Kaikki maailman kansat pakotetaan sulautumaan yhdeksi kansallisuudeksi, joka merkitsee yksittäisten maiden kulttuurirakenteiden tuhoamista.

2) Maapallon väestö uudelleen sijoitetaan jatkuvan massamaahanmuuton avulla, joka reaalisesti tuhoaa kaikki yksittäiset kulttuurirakenteet.

3) Perherakenteet tuhotaan. Abortit ja eutanasia hyväksytään ja perherakenteita ylläpitävät moraalikonstruktiot hajotetaan.

4) Lasten seksuaalinen koskettelu eli pedofilia laillistetaan ja yksilöiden seksuaalinen identiteetti hävitetään tuhoamalla yhteiskuntaa ylläpitävä heteroperhekonstruktio.

5) Seksin harrastaminen korotetaan ykkösasiaksi ja tätä kautta yksilöiden irrallisuus lisääntyy. Tavoitteena on ylipäätään tuhota kaikki, mikä sisältyy käsitteisiin kansallisvaltiot, niitä koossapitävät perheinstituutiot, seksuaalimoraali.

6) Nämä tuhotaan poistamalla kansallisvaltiot ja rajat ja tuhoamalla yksittäiset kulttuuri muodostelmat alituisella ja jatkuvalla massamaahanmuutolla.

7) Kansojen yhteensulauttamisen eräs tavoite on se, että Islamia ei saa arvostella, eikä musliminvastaista kiihkoilua sallita. Sellaista kutsutaan äärimielipiteiden eli ekstremismin esittämiseksi.

Vuonna 2015 (29.9.2015) pidettiin kyseisenlaisen väkivaltaisen ekstremismin vastainen juhlakokous, jossa osallistujina olivat mm. Barack Obama ja YK:n Ban Ki Moon. Islamilaisuuden rooli NWO:n projektissa on siis hyvin keskeinen, oletettavasti sen väkivaltaisen luonteen takia, joka nähdään hyvänä alustana NWO:n tavoitteille luoda maailmanhallinnalle mahdollisimman väkivaltainen toteutusorganisaatio.

Totalitaristisen maailmanhallinnan toteutusperiaatteena on myös täysin yhtenäinen lakijärjestelmä, politiikka ja oikeuspolitiikka, joihin kaikkien on alistuttava.

Uusi yhteiskunta

Yksityisomaisuus poistetaan, maaseudut ja maanomistus hävitetään ja kaikki maankäyttö alistetaan globaaliin kontrolliin.

Myös kaupunkialueiden kontrollointi aloitetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ei ole enää olemassa mitään omaa. On vain maailmanpankki, jonka varassa kaikki yksilöt ovat, halusivatpa tai eivät.

Kaikille maailmankansalaisille toteutetaan mikrosirutus, jolla yksilö hoitaa ostoksensa ja mikrosirun elektroninen valvontatekniikka mahdollistaa yksilöiden jatkuvan paikantamisen reaaliajassa, jolloin pakopaikkaa järjestelmästä ei enää ole. Mikrosirun toimintaan tulee mitä todennäköisimmin kuulumaan myös ajatusvalvonta ja aivopesuominaisuus sitä kautta, että mikrosiru istutetaan kosketuksiin ihmisen kehoon, joka varmistaa pääsyn hermojärjestelmään ja aivoihin.

Uuden maailmanjärjestyksen toteutuksen agendoina ovat agenda 21 ja 2030, joiden lopullinen toteutus olisi siis v.2030. Tällä hetkellä agendan 21 toteutus on reaalivaiheessa mm. Euroopan kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden alasajon avulla, joka on koko ajan lisääntynyt.

Itse agendan 21 todellisuus piilotetaan kansalta aivopesulla, jossa tuodaan esille agendan "positiivinen" ja maailman yhtenäisyysihannetta korostava puoli. Aivopesu toteutetaan etupäässä mediassa, lehdistössä ja kaikissa yhteiskunnallisissa vaikutusmekanismeissa. Aivopesu piilottaa kaiken negatiivisen ja tuo vain esille näennäispositiivisen käsityksen agenda 21:sta.

Media pyrkii myös kaikin tavoin estämään niiden mielipiteiden esittämisen, jotka voisivat olla paljastavia agenda 21:stä. Näin estetään kansan tietoisuuden nousu, joka voisi aiheuttaa projektin pysähtymisen. Median henkilöstö koostuu EU:n ideologiaa ajavista henkilöistä, jotka ohjailevat agenda 21 periaatteiden aivopesua kansaan.

Poliittiset ja yhteiskunnalliset ohjausjärjestelmät toimivat suoraan EU:n ohjailun alaisena, kuten myös Suomessa. Demokraattista itsemääräämisoikeutta ei ole, vaan poliittiset toimijat toteuttavat vain orjamaisesti EU:n pakkomääräyksiä.

Suomen pakkovienti EU:hun on toteutettu 1992 vuodesta alkaen epäjuridisella maanpetossopimuksella, joka on mahdollistanut Suomen alistamisen EU:n orjavaltioksi.

EU:n ja NWO:n yhteyksistä.

EU toimii NWO:n osaprojektina Euroopan osalta. Euroopan rahoitusorganisaation hahmo on Georg Soros. EU:n projektin todellinen toteutustila on tällä hetkellä kuitenkin vähintään kyseenalainen. Tämä lisää suoranaisesti positiivisia näkymiä siihen suuntaan, että NWO projekti pysähtyy, Euroopan keskuspankki jää tyhjän päälle ja Georg Sorosin kansallisvaltiolinnakkeet hajoavat.

EU projektin onnistumisen edellytys olisi se, että kaikki kansallisvaltiot saataisiin pakotetuiksi lopullisesti liittovaltioksi. Suomen osalta aktiivinen eroprosessi on vähin erin alkanut ja Unkarin moraali-ideologian muuttuminen maan pääministerin johdolla on lisännyt maan kansallisen itsetunnon voimistumista myös mahdollisen EU:sta eroprosessin suuntaan. Myös Puolassa on tiettävästi eroamisen enteitä.

Mitä useampi EU-maa lähtee aktiivisesti ajamaan eroa EU:sta, sen paremmin alkaa toteutua irtiotto NWO:sta. Kansallisvaltioiden paluu itsenäisyys- ja itsemääräämistilaan palauttaa normaalit yhteiskuntarakenteet Eurooppaan.

Agenda 2030, jonka toteutus pitäisi olla siis v. 2030, olisi lopullinen maailmanhallituksen tila, jolloin NWO:n tavoitteet olisivat päätöksessä Euroopan osalta.

USA:n osalta NWO-globalismin alasajossa on toiminut suoraviivaisen menestyksellisesti Donald Trump. Trumpin reaaliset toimenpiteet ovat olleet antamassa luottamusta muulle maailmalle, että sairaalloisen uuden maailmanjärjestyksen aggressiiviseen toteutukseen voidaan puuttua kovin ottein.

Koronavirus kuuluu kiinteästi NWO:n tavoitteeseen aiheuttaa maailmanlaajuinen kaaos ja taloudellinen sekasorto, joka mahdollistaisi ja edistäisi maailmanlaajuisen keskusrahoitusjärjestelmän luomista.

Koronavirus on laboratorioissa keinotekoisesti kehitetty, ja sen suunnittelu on aloitettu jo v. 2015 ja se kytkeytyy kiinteästi NWO:n projektiin. Muutamia keskeisiä nimiä koronaviruksen pakkorokotustavoitteen toteutuksessa ovat WHO ja Bill Gates, joiden ideologia kytkeytyy olennaisesti NWO:n toimintaan.

WHO on maailman terveysjärjestö. Bill Gates on monimiljonääri, jonka visio maailman totaalisesta yhdistämisestä on selkeä. Bill Gatesin suunnittelemaan koronarokotteeseen sisällytetään todennäköisimmin myös nanoteknologialla toteutettavaa valvontatekniikkaa, jonka on ajateltu sisältyvän rokoteaineeseen pienien elektronisten hiukkasten avulla. Nämä hiukkaset kulkeutuvat elimistöön eivätkä ikinä poistu ja niihin voidaan luoda yhteys ulkoapäin seurantalaitteilla.

USA:ssa meneillään oleva globalismin alasajo, jota toteuttaa Donald Trump, antaa siis toiveita myös Suomen suuntaan. Pedofilia- eli lasten hyväksikäyttöverkoston selvittäminen ja tuhoaminen on aloitettu USA:ssa. Verkosto on tiettävästi maailmanlaajuinen ja sen lonkerot ulottuvat myös Suomeen, jossa myös pedofiliaringin paljastaminen tullaan aloittamaan.

Pedofilia on osa globalismin tavoitetta tuhota lasten seksuaalinen koskemattomuus ja sitä kautta osaltaan tuhota yhteiskunnan moraalirakenne lasten osalta, jotka muuten voisivat toimia yhteiskunnan rakentumisen perusosina eheän seksuaalisen minäkuvan avulla. Kun lasten seksuaalinen koskemattomuus tuhotaan, menetetään heidän kauttaan mahdollisuus eheän yhteiskuntamoraalin rakentumiseen perheiden kautta. Pedofilian "kauniimpi" nimitys on yhteiskuntakasvatuksen syöttämä seksuaaliopetus, jossa korostetaan, että lapsiin kohdistuva seksuaalinen koskettelu on normaalia ja hyväksyttävää.

Tätä ideologiaa toteutetaan myös Suomen virallisissa kasvatusorganisaatioissa, jotka mitä todennäköisimmin kytkeytyvät kansainvälisen pedofiliaorganisaation "kauniisiin" toimintatavoitteisiin. Nämä tullaan kuitenkin Suomessa myös paljastamaan ja kriminalisoimaan tulevaisuudessa, ja myös hyväksikäyttötapaukset tullaan saattamaan oikeuden käsiteltäviksi.

Tilaa täältä: Kirjatilaukset